Gıda Güvenliği foto

Gosstroy Sertifikası

  • Eklenme, 19 Eylül 2012 Çarşamba
  • Etiketler : Gosstroy,Sertifikası,

Gosstroy Sertifikası
Yapımdaki zorunlu üretim sertifikasında, yasalarca kayıtlı Rusya Federasyonu, devlet standartlarında kurulan insanların hayat güvenliğini, sağlığını, malini ve çevrenin korunmasını sağlayan, normlar ve kurallar koyan, üretimin terminolojisini ilgilendiren üretimdeki teknik özellikler, Rusya yapı isleri bakanlığında sabit olan ya da yapı alanındaki diğer ülkelerin uluslararası veya ulusal standartlarında Rusya Federasyonunun bölgesinde işletime koyulmuştur. Zorunluluk sertifikasının uygulama seması bir beton turunun üretimine yönelik olarak Rusya yapı isleri bakanlığı tarafından yürütülür.

İstek üzerine Gosstroy Belgesi : üreticinin istediği ve beyan ettiği standart ve koşullara göre ürünlerin uygunluğunun kanıtlanması veya genel olarak Rusya da kabul edilmiş standartlara göre sertifikalandırmanın yapılmasıdır.

Zorunlu Gosstroy Belgesi : İnşaat kullanılan belirli ürünlere verilmektedir. Gosstroy belgesi inşaat ürünlerinin Rusya devleti tarafından uygulanan Standartlara uygunluğunu kanıtlamaktadır. Gosstroy sertifikalandırması Gost R belgesi gibi Zorunlu ve İstek Üzerine verilmektedir. Zorunlu belgelendirmede belirli inşaat ürünlerinin Rusya devleti tarafından uygulanılan belirli standartlara göre test ve denetimi yapılarak sertifikalandırılmaktadır. Bu standartlar genelde İnsan hayatı, sağlığı ve çevre koruma koşullarını kapsamaktadır. Bu standartlar Rusya İnşaat( MINSTROY) bakanlığı tarafından uygulanmakta ve düzenlenmektedir. Goststroy Belgesi alımı için mutlak ürünlere önceden Hiyen belgesi alınmış olmalıdır, bazı durumlarda ise ürünlerin Yangın belgesi de olmalıdır.


Sertifikalandırma sistemi olarak Gosstroy belgeleri Gost R sisteminde verilmektedir. Yani Gost R belgelerinin verildiği formlarda düzenlemektedir. Ayrıca Rusya da inşaat ürünlerine İstek üzerine ROSSTROY sisteminde de belgelendirmede uygulanmaktadır. İstek üzerine Rosstroy belgesi veren sertifika merkezleri Rosstroy kuruluşu tarafından akredite edilmişlerdir. Prosedür olarak Gosstroy belgelendirme ile aynıdır.

Gosstroy sertifikası geçerlilik süreleri ve tipleri:

    Tek seferlik, proje ve parti bazında zorunlu Gosstroy belgesi : belirli proje bazında ihraç edilen ürünlere, tek seferlik( belirli parti veya kontrat bazındaki ürünler için). Böyle durumlarda Rusya da belirli alıcının olması gerekmektedir, Gosstroy sertifikasını üreticinin veya satıcının kendi adına alabildiği gibi Rusya?daki alıcı da alım sözleşmesini veya faturaları ibraz ederek kendi adına alabilir. Böyle Gosstroy belgelerini sadece Belgede adı geçen firmalar kullanabilmektedir. Proje bazında alınan Gosstroy belgeleri sadece belirli proje için gönderilen ürünlere geçerlidir ve proje bitimiyle geçerliği bitmektedir. Tek seferlik, parti bazındaki Gosstroy belgeleri de gerçekleştirilen ihracattan sonra geçerliğini kaybetmektedir.

    1 yıllık seri üretim zorunlu Gosstroy belgesi- yıllık seri üretim belgelendirmede Rusya da belirli alıcının bulunması zorunlu değildir. 1 yıllık zorunlu Gosstroy belgesi üretici firma adına verilmektedir ve sertifikanın geçerlilik süresi içinde Rusya da bulunan her türlü alıcıya ve bütün Rusya bölgelerine üretici ürünlerini satabilmekte ve gönderebilmektedir.
    3 yıllık seri üretim zorunlu Gost R belgesi- 3 yıllık seri üretim Gosstroy belgelendirmede de Rusya da belirli alıcının bulunması zorunlu değildir. Gosstroy belgesi üretici firma adına verilmektedir ve sertifikanın 3 yıllık geçerlilik süresi içinde Rusya da bulunan her türlü alıcıya ve bütün Rusya bölgelerine üretici ürünlerini satabilmekte ve gönderebilmektedir. 3 yıllık Gosstroy belgesi alımı için Rus uzmanları tarafından üreticinin üretim yeri analizi yapılmaktadır. Belirli ürünlerin 3 yıllık Gosstroy belgelendirmesinde ayrıca her yıl üretim yeri denetimi uygulanmaktadır.

GOST Sertifikasyon :

Uygunluk sertifikası yapım islerinde kullanılan üretimde göze çarpmaktadır ve üretimin, yapımda olan sertifikaların (GOST, GOST R, SEC, vb.) belirli üretiminde hazırlanan temel kurallara uygun ve teknik belgelerin gereksinimlerine uyduğunu onaylamaktadır. Yapımda olan sertifika GOST sertifikasyon Sisteminin bir bileşenidir.

Gosstroy sertifikası için gerekli belgeler

1. Ticaret odası kaydı (faaliyet belgesi.)
2. Yetkili kişilerin imza sirküleri
3. Marka tescil belgeleriniz.
4. Mevcut olan sertifikalar var ise fotokopileri. (TSE-ISO-CE- UKRSEPRO vs.)
5. Talep etmiş olduğunuz ürünler için daha önce yapılan test raporları.
6. Her Urun için teknik bilgi.
7. Ürünlerin Kullanma talimatı ve etiket bilgileri.
8. Fabrikada kullanılan makine şayisi, seri numaraları ve üretici adi
9. Fabrikanın üretim seması ( hammadde girişinden başlayarak)
10. Ürünlerin GTIP numaraları, varsa model-kod bilgileri.
11. Sertifikada yer almasını istediğiniz unvan ve adres bilgisi.
12. Sertifika alınacak ürünlerinizi gösteren katalog
13. Her Üründen 3 adet numune.
14. Vekâletname

İletişim & Başvuru Formu

Gosstroy Sertifikası Hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgi yada başvuru için bizimle iletişime geçiniz

ISO 22000 Gıda Güvenliği

iso denetim

Gıda Güvenliği Terimleri

gıda güvenliği

HACCP Nedir

HACCP, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak uygulanan bir sistemdir.

Gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, donanım hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenebilmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir sistemdir.

İletişim Formu
Teknik Destek
kapat
Sistem Belgelendirme Dept.
0216 572 4910 - 11